Oferta

Rachunkowość

Biuro Rachunkowe AFK świadczy usługi księgowe w pełnym zakresie.

Oferujemy prowadzenie:
księgi rachunkowej
księgi przychodów i rozchodów
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
wszelkich innych ewidencji
Rozliczenia roczne, kwartalne i miesięczne:
podatku dochodowego
podatku VAT
ryczałtu
Sporządzanie deklaracji:
NIP 1, NIP 3, PIT 2, PIT 4R, PIT 8, PIT 11, VAT – R i innych.

 

Kadry – Płace

Sporządzanie:
list płac, kart wynagrodzeń,
pracowniczych umów cywilno – prawnych
świadectw pracy
doradztwo w zakresie polityki zatrudnienia
ZUS

Sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe, aktualizacyjne, rozliczeniowe w oparciu o program Płatnik oraz Przekaz Elektroniczny. Wypełniamy przelewy ZUS za należności z tytułu składek.

 

Doradztwo Finansowe

Czy wiesz, że…

1… koszty usług noclegowych, poniesione przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą rozlicza się w wysokości faktycznie poniesionej, udokumentowanej fakturą VAT. Jednak mimo ich udokumentowania fakturą VAT, nie dają podstaw do odliczenia kwot podatku naliczonego. (ograniczenie wprowadzono od 1 stycznia 2000 r. art.25 ust.1 pkt 3b ustawy o VAT)

2… pracodawca przed zatrudnieniem pracownika zobowiązany jest uzyskać od niego oświadczenie o pozostawaniu lub nie w rejestrze bezrobotnych. W przypadku jego zatrudnienia należy w formie pisemnej w terminie 5 dni zawiadomić właściwy powiatowy urząd pracy. Nie wywiązywanie się z tych obowiązków zagrożone jest karą grzywny. (art.12 ust.4 i 5 oraz art.63 ust.1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu).

3… regulując należności podatkowe przelewem bankowym oprócz oznaczenia nazwy i siedziby podatnika należy obowiązkowo wpisywać jego numer identyfikacji podatkowej NIP.

Analizy
miesięczne, kwartalne i roczne:
kosztów i przychodów
progu rentowności
rentowności poszczególnych jednostek, zakładów
rozwiązywanie problemów decyzyjnych (wytworzyć czy kupić, kontynuować czy zakończyć działanie)
pomiar i ocena wykonania zadań finansowych
pomiar i ocena wartości jednostki gospodarczej

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
ewidencja przychodów – JPK_EWP
faktury sprzedaży VAT – JPK_FA
wyciąg bankowy – JPK_WB
magazyn – JPK_MAG